ZO ČZS č.8 V zátiší Most

RADY, TEXTYTabulka ředění přípravků:
Množství postřikové kapaliny (l)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Předepsaná koncentrace (%) Dávka přípravku ( ml ) nebo ( g )
3
330
60
90
120
150
180
210
240
270
300
2
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
0,8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
0,7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
0,6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
0,5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0,4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
0,3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0,25
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
0,2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0,15
1,5
3
4,5
6
7,5
9
10,5
12
13,5
15
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,075
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
0,05
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Kapalné přípravky možno dávkovat pomocí injekční stříkačky
Práškové přípravky možno používat používáním malých balení