ZO ČZS č.8 V zátiší Most

Vážení zahrádkáři,

k parkování vašich motorových vozidel používejte pouze stranu cesty kde není chodník. Svoje vozidlo parkujte co nejblíže k plotu čelem ke spodní elektrické bráně, tak aby řidič vystupoval do cesty a ne k plotu.
Dále je nutné parkovat vozidla minimálně 2 m od odboček k zahradám.
Vzhledem k tomu, že pod hlavní cestou vede přívod užitkové i pitné vody, nenechávejte svoje vozidlo na tomto místě zaparkované, pokud nejste přítomni na své zahradě. Pokud necháte své auto zaparkované v ZO a nebudete přítomni, necháme auto odstranit ze ZO na vaše náklady. Všechny cesty v ZO jsou podílem Všech majitelů zahrádek. Jsme v ZO a ne parkoviště.
Je v zájmu nás všech zanechat cestu průjezdnou pro vozidla záchranných složek. Jde i o váš majetek a zdraví - informujte i své návštěvy, (za které zodpovídáte) aby tato pravidla dodržovaly také.
Tento rok byla v naší ZO už 4krát záchranná služba.

Nebuďte sobečtí a myslete na sebe i na ostatní.

6.8.2023
Výbor ZO č.8