ZO ČZS č.8 V zátiší Most 

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČZS č.8 V zátiší konané     dne 15.4.2023

1.   Zahájení schůze: př. Štafa Pavel -předseda ZO.

              Vážení přátelé, dovolte, abych Vás přivítal na dnešní výroční členské schůzi naší ZO.

Poděkování za dlouhou vykonávanou práci pro ZO:                                                                                       

-bronzovou medaili:  Procházka Ladislav,

-stříbrnou medaili:    Skřišovský Karel,

2.   Volba pracovního předsednictva:

Zapisovatel : Friedrich  Milan

Předsedající:  Štafa Pavel

Ověř. Zápisu: Kapalínová Jaroslava

Mandátová komise: Rýdl Martin ,Balla Milan, Lenkvík Jiří,

 

Pro:           100%                        proti:       0%                      zdržel se:      0%                             Ano

3.   Schválení programu:

Pro:      100%                             proti:           0%                  zdržel se:            0%                       Ano

4.   Hlavní zpráva o činnosti za rok 2022

5.   Hospodaření za rok 2022

Informaci přednesl předseda ZO.

Příjem: -                            -  236.435,12,-kč

Výdaje:-                            -  137.698,96,-kč

Dluhy:                               -      4.709,-kč

Hospodářský výsledek: -    98.736,16,-kč

 

Pro:            100%                       proti:          0%                    zdržel se:           0%                        Ano

 

6.   Hospodaření na rok 2023

Funkcionářské odměny:  50.000,- kč

Pro:              100%                      proti:            0%                 zdržel se:             0%                      Ano

Účelový poplatek: 1200,-kč

Pro:               100%                     proti:             0%                zdržel se:                  0%                 Ano

 

7.    Zpráva KK

KK provedla kontrolu hospodaření ZO za rok 2022, shledala ji bez závad a předsedkyně KK př. Pašková se omluvila na členskou schůzi (služební cesta),zprávu  veřejně přečetl předseda ZO a nabídnul shlédnutí zápisu KK.

 

8.    Plán činnosti na rok 2023

a)      Jímka pitné vody:60.00,-kč+ brigáda

Pro:         100%                           proti:        0%                    zdržel se:       0%                             Ano

b)       Oprava užitkového potrubí:17.100,-kč

Pro:           100%                         proti:           0%                 zdržel se:            0%                        Ano

c)         Uzavřít ZO výškově:1500,-kč + brigáda

Pro:           100%                         proti:             0%               zdržel se:              0%                      Ano

d)         Retardéry zhotovení: 26.000,-kč + brigáda

Pro:                100%                    proti:        0%                    zdržel se:              0%                      Ano  

e)        Moštárna rekonstrukce:120.000,-kč + brigáda

Pro:               100%                     proti:         0%                   zdržel se:               0%                     Ano

f)         Rozvaděče: oprava + revize – 20.000,-kč

Pro:              100%                      proti:             0%               zdržel se:                 0%                   Ano

g)      Nová vrchní pěší branka : 20.000,-

                Pro:               100%                      proti:           0%                         zdržel se:        0%              Ano

h)       Oprava dešťového kanálu v ZO:   30.000,-kč

               Pro:                  98%                       proti:           0%                         zdržel se:        0%              Ano

9.   Diskuze: - projednávalo se kolik schválíme klíčů od zahrádkářské osady na jednu zahradu.

10.                    Doplnění návrhu usnesení o body, které vyplynuly z diskuze.

a)       4 klíče na jednu zahradu od ZO:             

              Pro:             7%                          proti:           92%                   zdržel se:     1%               Ne

b)      3 klíče na jednu zahradu od ZO:

              Pro:          87%                           proti:           6%                      zdržel se:     7%              Ano

              1 klíč za 1/rok ztráta od ZO: 1000,-kč + cena klíče

              Pro:          90%                            proti:           6%                      zdržel se:    4%             Ano

11.                     Usnesení:

  -    Volba pracovního předsednictva

  -    Schválení programu

  -    Hospodaření za rok 2022 

  -    Funkcionářské odměny na rok 2023

  -    Účelový poplatek na rok 2023

  -    Zpráva kontrolní komise

  -    Rekonstrukce jímky pitné vody

  -    Oprava užitkové vody

  -    Uzavření ZO výškově pro nákladní automobily

  -    Zhotovení retardérů v ZO

  -    Rekonstrukce moštárny

  -    Oprava + revize rozvaděčů

  -    ZO nová vrchní pěší branka

  -    Oprava dešťového kanálu v ZO

  -    Tři klíče na jednu zahrádku od ZO

  -    Ztráta klíče od ZO poplatek 1000,-kč + cena výroby klíče jeden kus za jeden rok

 

 Pro:        100%                                    proti:           0%                   zdržel se:      0%                   Ano

 

Zpráva z mandátové a volební komise:

       ZO ČZS V zátiší má 176 členů.

       Dnešní členské schůze se zúčastnilo 82 členů, tj. 47%

Usnesení z dnešní členské schůze bylo přijato.

 

Ověřovatel zápisu: př. Kapalínová Jaroslava

Zapisovatel zápisu:  př. Friedrich Milan

Předseda ZO ČZS č.8 V zátiší: př.  Štafa Pavel

 

V Mostě dne 15.4.2023

Rozdělovník: 2x nástěnka, 1x složka výboru ZO