ZO ČZS č.8 V zátiší Most

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

NÁHRADNÍ TERMÍN PLOMBOVÁNÍ JE
V NEDĚLI 30.4.2023 OD 13HOD.


Pokud nebudou zpřístupněny vodoměry i u náhradního termínu,
budou všechny úniky vody účtovány po sezóně těmto majitelům zahrad:
11, 71, 72, 81, 101, 108, 120, 132, 133, 160, 177 a 178

Náhradní plombování je zpoplatněno částkou 100Kč,
jak bylo schváleno na výroční členské schůzi dne 19.9.2020

22.4.2023                     Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel