ZO ČZS č.8 V zátiší Most

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!


V PÁTEK 14.10.2022 MEZI 18:00 A 19:00

SE ZAVŘE PITNÁ I UŽITKOVÁ VODA.
POTEČE VODA POUZE PITNÁ Z ODBĚRNÉHO MÍSTA
U SPODNÍ BRÁNY. (DO TÉ DOBY, DOKUD POČASÍ DOVOLÍ)


A v sobotu a v neděli, dne 15. a 16.10.2022 pak bude
proveden odečet stavu vodoměrů. Začne se v 9:00hod.

sobota 15.10.2022 - začne se směrem
dolů od zahrady č: 1 (1 až 80 a 173 až 178)

neděle 16.10.2022 -začne se směrem
dolů od zahrady č: 160 (81 až 172)

Žádáme vás o zajištění přístupu k vašim vodoměrům.
(Tzn. být přítomen, nebo nechat otevřenou branku).

Při nezajistění přístupu bude proveden
náhradní odečet za poplatek 100Kč,
jak bylo schváleno na členské schůzi 19.9.2020.SOUČASNĚ SE V TYTO DNY, TEDY 15. A 16.10.2022
PŘI ODEČTU VODOMĚRŮ BUDOU ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠOVAT
ZÁJEMCI O PŘÍPOJKU PITNÉ VODY!!!!!
NA POZDNÍ PŘIHLÁŠKY NEBUDE BRÁN ŘETEL.


Za výbor: předseda Pavel Štafa