ZO ČZS č.8 V zátiší Most

Dne 26.9.2022 se od 16:00hod uskuteční mimořádná členská schůze ZO ČZS č.8 (pro členy této ZO) v kinosále Městské knihovny Most.

Program:
  1. Zahájení
  2. Volba pracovního předsednictva a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu
  4. cesty ZO (schváleno na ČS v 18.6.2022)
  5. Usnesení a závěr

Žádáme Vás, abyste se dostavili v co největším počtu. Na pogramu schůze je důležitý bod jednání týkající se budoucnosti naší ZO. Během poslední doby se zhoršilo respektování ohleduplné jízdy v ZO. Zejména cizí návštěvníci nerespektují dodržování předepsané maximální rychlosti 15 km/hod. Dochází tím k poškozování majetku a ohrožování zdraví a bezpečí zahrádkářů.

11.9.2022
Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel