ZO ČZS č.8 V zátiší Most


Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022

Vážení zahrádkáři,
dne 18.6.2022 se od 9:15 uskuteční Výroční členská schůze ZO ČZS č.8 v Zátiší Most (pro členy této ZO) v kinosále Městské knihovny Most

Program:
  1. Zahájení
  2. Volba pracovního předsednictva a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu
  4. Hlavní zpráva o činnostj za rok 2021
  5. Hospodaření za rok 2021
  6. Hospodaření na rok 2022
      a) Funkcionářské odměny za rok 2022
      b) Dluhy na úhradách
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Plán činnosti na rok 2022
      a) pronájem moštárny
      b) uzavření naší ZO
      c) rozvod pitné vody a kanalizace ZO
      d) vstupní brány
      e) cesty ZO
      f) nový osadní řád ZO
  9. Volba nového výboru ZO a kontrolni komise
10. Diskuze
11. Usnesení a závěr

Žádáme Vás, abyste se dostavili v co největším počtu.
Na pogramu schůze jsou důležité záležitosti pro budoucnost naší ZO.

Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel