ZO ČZS č.8 V zátiší Most

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČZS č.8 V zátiší konané dne 18.6.2022

1. Zahájení schůze: př. Štafa Pavel - předseda ZO.

Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás přivítal na dnešní výroční členské schůzi naší ZO.

2. Volba pracovního předsednictva:
Řídící schůze:   př. Štafa Pavel
Zapisovatel:    př. Friedrich Milan
Ověřovatel zápisu: př. Rabovský Milan

Návrhová a volební komise:
     předseda: př. Rýdl Martin
     členové: př. Lenkvík Jirka
          př. Kapalínová Jaroslava
3. Schválení programu:
Kdo je pro: 100%
Kdo je proti: 0%
Zdržel se hlasování: 0%
4. Hlavní zpráva o činnosti za rok 2021
Přednese předseda ZO př. Štafa
Vážení přátelé,
v roce 2021 kvůli koronavirové pandemii (covid-19) byla činnost ZO hodně omezena. ZÁROVĚŇ JSME VŠICHNI MUSELI DODRŽOVAT VŠECHNA NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ VLÁDY OHLEDNĚ NÁKAZY COVID 19!

Výboru se podařilo základní činnost neomezovat:
• Zprovoznění pitné + užitkové vody
• Běžné opravy provozu zahrádkářské činnosti, výběr členského poplatku.
• Pokračování a dokončení rekonstrukce moštárny (kancelář),
• Rekonstrukce odběrných míst, pitné vody.
• Instalace kamery na spodní bránu.
• Kontrola + oprava + údržba rozvaděčů v ZO.
5. Hospodaření za rok 2021:
Informaci přednesl předseda ZO.
Příjem: - 268.899,75- Kč
Výdaje: - 195.693,03 - Kč
Hospodářský výsledek: + 73.206,72- Kč
6. Hospodaření na rok 2022:
a) Funkcionářské odměny za rok 2022 částka: 50.000, - Kč (tuto částku navrhli sami přítomní členové ZO)
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
b) Dluh na zahradě č.150 ke dni 31. 12. 2021
7. Zpráva kontrolní komise
KK provedla kontrolu hospodaření ZO za rok 2021, shledala ji bez závad a předsedkyně KK př. Pašková zprávu veřejně přečetla.
8. Plán činnosti na rok 2022:
a. Pronájem moštárny ( 6500,- Kč/měsíc, v nájmu se zobrazuje 30 kW/rok)
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
b. Uzavření naší ZO (odkládá se na mimořádnou schůzku na září 2022)
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
c. Rozvod pitné vody ZO
Kdo je pro: 90,8%
Proti: 7
Zdržel se hlasování: 7
d. Vstupní brány (odkládá se na mimořádnou schůzku na září 2022)
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
e. Cesty ZO (budou se opravovat v akci formou brigády členů ZO)
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
f. Nový osadní řád ZO (bude se schvalovat na členské schůzi v 2023)
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
9. Nabídka funkcí předsedy ZO, členů výboru ZO a KK:
Nikdo z přítomných neprojevil zájem.
10. Diskuze:
a) Přívěsný vozík (prodat )
Kdo je pro: 93,5%
Proti: 6
Zdržel se hlasování: 4
b) Odpojení přípojky na 380 V na zahradě č. 145 majitel př. Říhová Monika (do 15.9.2022)
Kdo je pro: 100% 
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 6
c) Mimořádná schůze v září 2022
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
d) Zvýšení odměny účetní na 15 tis./1rok
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
e) Každý majitel by měl v rámci zkvalitnění prostředí ZO odpracovat minimálně 2 hodiny ročně na vypsaných brigádách v ZO. Pokud se někdo nebude moci brigády zúčastnit, bude mu účtováno 200 Kč / 1 hod.
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Usnesení a závěr:
- Schválení programu
- Hlavní zpráva o činnosti za rok 2021
- Hospodaření za rok 2021
- Funkcionářské odměny za rok 2022 částka: 50.000, - Kč
- Dluh na zahradě č.150 ke dni 31. 12. 2021
- Zpráva kontrolní komise
- Pronájem moštárny ( 6500,- Kč/měsíc, v nájmu se zobrazuje 30 kW/rok)
- Uzavření naší ZO (odkládá se na mimořádnou schůzku na září 2022)
- Rozvod pitné vody ZO
- Vstupní brány (odkládá se na mimořádnou schůzku na září 2022)
- Cesty ZO (budou se opravovat v akci formou brigády členů ZO)
- Nový osadní řád ZO (bude se schvalovat na členské schůzi v 2023)
- Nabídka funkcí předsedy ZO, členů výboru ZO a KK
- Přívěsný vozík (prodat )
- Odpojení přípojky na 380V na zahradě č. (do 15.9.2022)
- Mimořádná schůze v září 2022
- Zvýšení odměny účetní na 15 tis./1rok
- Každý majitel by měl v rámci zkvalitnění prostředí ZO odpracovat minimálně 2 hodiny ročně na vypsaných brigádách v ZO. Pokud se někdo nebude moci brigády zúčastnit, bude mu účtováno 200 Kč / 1 hod.
Hlasování o Usnesení:
Kdo je pro: 100%
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zpráva z mandátové a volební komise::
ZO ČZS V zátiší má 175 členů
Dnešní členské schůze se zúčastnilo 65členů, tj. 37%
Usnesení z dnešní členské schůze bylo přijato.
Ověřovatel zápisu:
 př. Rabovský Milan

Zapisovatel zápisu:
 př. Friedrich Milan

Předseda ZO ČZS č.8 V zátiší:
 př. Štafa Pavel
V Mostě dne 18.6.2022

Rozdělovník: 2x nástěnka
1x složka výboru ZO