ZO ČZS č.8 V zátiší Most

INFORMACE

Úřední den pro členy naší organizace
k zodpovězení vašich dotazů, náměty atd.
v kanceláři výboru v budově moštárny:
neděle 15.8.2021 od 11h do 12h.

V září se dle covidové situace bude konat členská schůze naší organizace,
termín bude včas oznámen. Pokud někdo máte nějaký návrh na zlepšení či změnu,
prosím zastavte se. Také je k dispozici post předsedy naší organizace,
pokud o ní má někdo zájem, ať se dostaví k projednání, děkujeme.

8.10.2021
Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel