ZO ČZS č.8 V zátiší Most

UPOZORNĚNÍ

Vážení zahrádkáři, vlastnictvím zahrady v naší kolonii
vlastníme každý i podíl na cestách, komunikaci a chodníku.
Tzn. že i o to se musíme starat. Žádáme vás tímto o údržbu
společných odboček a chodníku - ostříhat túje a podobné
dřeviny, které znemožňují chůzi po chodníku a v uličkách.

23.7.2021
Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel