ZO ČZS č.8 V zátiší Most


26.5.2021 - informace k platbám


Platby proveďte do konce června 2021 převodem
na bankovní účet naší základní organizace:

1320530005/2700

jako variabilní symbol uveďte číslo zahrádky.

Částku zasílejte vždy přesně (sloupec "k úhradě"),
nezaokrouhlujte!!!

Přehled vyúčtování je ZDE.

Předseda ZO ČZS č.8 Štafa Pavel