ZO ČZS č.8 V zátiší Most

INFORMACE

Po úspěšně dokončené, alespoň nezbytné části kanceláře
výboru v budově moštárny, bude tato poprvé otevřena
dne 15.5.2021 od 10h do 12h pro členy naší
organizace k zodpovězení vašich dotazů, náměty apod.

7.5.2021
Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel