ZO ČZS č.8 V zátiší Most

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Majitelé těchto zahrádek:
5, 20, 26, 32, 44, 54, 77, 94, 102, 108, 160 a 165
nebyli v oznámený termín přítomni ani nenechali
otevřená vrátka, tudíž nemají zaplombovaný vodoměr.


NÁHRADNÍ TERMÍN PLOMBOVÁNÍ JE
V NEDĚLI 9.5.2021 MEZI 13:00 A 14:00


Buďte přítomni pro provedení plombování!!!
Náhradní plombování je zpoplatněno částkou 100Kč,
jak bylo schváleno na výroční členské schůzi dne 19.9.2020

5.5.2021                     Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel