ZO ČZS č.8 V zátiší Most!!! VODA !!!

VZHLEDEM K NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ

A HLAVNĚ PONIČENÍ ODBOČKY HLAVNÍHO ŘÁDU,

KE KTERÉMU SE OPĚT NIKDO NENÍ ANI SCHOPNÝ PŘIZNAT

A PODÍLET SE NA JEJÍ OPRAVĚ SE SPUŠTĚNÍ VODY ODKLÁDÁ

NA ČTVRTEK DNE 22.4.2021 V 15:001.5. a 2.5. se budou plombovat vodoměry dle tohoto rozpisu:

sobota 1.5. - zahrady č: 1 až 80 a 173 až 178
- začne v se 9:00h od zahrady č. 1 směrem dolů

neděle 2.5. - zahrady č: 81 až 172
- začne v se 9:00h od zahrady č. 160 směrem dolů


15.4.2021                     Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel