ZO ČZS č.8 V zátiší Most!!! VODA !!!

UŽITKOVÁ I PITNÁ VODA BUDE SPUŠTĚNA
V PÁTEK DNE 16.4.2021 V 15:00


17.4. a 18.4. se budou plombovat vodoměry dle tohoto rozpisu:

sobota 17.4. - zahrady č: 1 až 80 a 173 až 178
- začne v se 9:00h od zahrady č. 1 směrem dolů

neděle 18.4. - zahrady č: 81 až 172
- začne v se 9:00h od zahrady č. 160 směrem dolů


5.4.2021                     Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel