ZO ČZS č.8 V zátiší Most

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČZS č.8 V zátiší konané dne 19.9.2020

Členská schůze souhlasí:

1. Se zprávou o činnosti za rok 2019 (bude vyvěšeno na informačních nástěnkách v kolonii).

Členská schůze schvaluje:
1. odstoupení člena výboru:   Dušan Mrviš
2. zvolení nového člena výboru: Ladislav Procházka,
  hlasování:  pro: 100%   proti: 0%   zdržel se: 0%
3. odstoupení z kontrolní a revizní komise: Jiří Suchý, Aleš Jaroš,
4. předsedu kontrolní a revizní komise: Čestmír Olič,
5. další členové byli zvoleni: Petr Dvořák, Štefan Frlaus,
  hlasování:  pro: 100%   proti: 0%   zdržel se: 0%
6. poplatek 100,- Kč za zaplombování a odečtu vodoměrů mimo stanovený termín
  hlasování:  pro: 100%   proti: 0%   zdržel se: 0%
7. připojení pitné vody k pozemkům č. 5823/106 a 5823/27,
  hlasování:  pro: 95,84%   proti: 1,04%   zdržel se: 3,12%
8. účelový poplatek – 1200Kč/1 rok - na období 2020-2022 ,                             
  hlasování:  pro: 100%   proti: 0%   zdržel se: 0%
Platby v roce 2020:
1. Členská známka                      150,-Kč
2. Účelový poplatek                    1.200,-Kč
3. Pitná voda na (platba za jednu zahrádku za 1 rok)     32,-Kč
4. Užitková voda (cena za 1m³)                28,-Kč
5. Daň ze společných cest (na jednu zahrádku)        26,10 Kč
Odsouhlasení odměn pro rok 2020 ve výši 40.000,-Kč
Pokladní a ekonomické pohyby bude provádět Štafa Pavel.

Plán činnost pro rok 2020:
1. Rekonstrukce vnitřního prostoru v moštárně (kancelář+archív) 40.000,-Kč.
2. Instalace kamery na spodní bránu 5.000,-Kč.
3. Instalace internetu do moštárny 5.000,-Kč.
4. Sekání trávy firmou 7000,-Kč za 1 rok.
5. Oprava třech odběrných míst pro pitnou vodu 30 000,-Kč.
6. Připravit moštárnu na moštování.
7. V případě poruch na vodě zajistit opravu přes firmu.
  hlasování:  pro: 100%   proti: 0%   zdržel se: 0%

Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel