ZO ČZS č.8 V zátiší Most


Oznámení
Výroční členská schůze.


Vážení zahrádkáři.

Dne 19.9.2020 se od 9:30hod. uskuteční Výroční členská schůze ZO ČZS č. 8. v kinosále Městské knihovny Most.

Program:
  1. Zahájení
  2. Volba pracovního předsednictva
  3. Schválení programu
  4. Volba kontrolní revizní komise
  5. Hlavní zpráva o činnosti za rok 2019
  6. Hospodaření za rok 2019
      a) Funkcionářské odměny za rok 2019
      b) Funkcionářské odměny na rok 2020
      c) Dluhy na úhradách
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Plán činnosti na rok 2020
  9. Diskuze
10. Usnesení a závěr

Žádáme Vás, abyste se dostavili v co největším počtu.

UPOZORŇUJEME ŽE KAŽDÝ ÚČASTNÍK MUSÍ MÍT ROUŠKU!

ZÁROVĚŇ JSME POVINNI VŠICHNI DODRŽOVAT VŠECHNA NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ VLÁDY OHLEDNĚ NÁKAZY COVID19!

Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel