ZO ČZS č.8 V zátiší Most

Důležité upozornění
Reklamace vyúčtování vody!


Na nástěnkách v kolonii je do pondělí 20.1.2020 vyvěšeno vyúčtování vody.

Do tohoto data je možné podat reklamaci.

Po tomto datu již na reklamace nelze brát zřetel.


Za výbor předseda:
Pavel Štafa
724 757 491