ZO ČZS č.8 V zátiší Most

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČZS č.8 V zátiší konané dne 13.4.2019

Členská schůze souhlasí:
1. Se zprávou o činnosti za rok 2018
2. Se zprávou pokladníka

Členská schůze schvaluje:
Provedení voleb na období 2019-2024.
1. Předsedou ZO ČZS byl zvolen Pavel Štafa
2. Další členové výboru ve složení:
      Daniel Novák, Milan Fridrich, Karel Skříšovský, Dušan Mrviš.
      Pro: 100%     proti: 0%     zdržel se: 0%
      Zvolený výbor provede rozdělení funkcí

3. Předsedou kontrolní a revizní komise byl zvolen Čestmír Olič
4. Další členové Jiří Suchý, Aleš Jaroš.

Platby v roce 2019:
1. Členská známka
2. Účelový poplatek
3. Pitná voda na jednu zahrádku
4. Užitková voda na 1m³
5. Daň cesty na jednu zahrádku
      100,-Kč
1000,-Kč
32,-Kč
28,-Kč
26,10 Kč
Odsouhlasení odměn pro rok 2019 ve výši 40.000,-Kč
Pokladní a ekonomické pohyby bude provádět Štafa Pavel.

Plán činnost pro rok 2019:
1. Rekonstrukce vnitřního prostoru v moštárně
2. Vypracovat stavební dokumentaci na rekonstrukci moštárny
3. Připravit moštárnu na moštování
4. Přivézt drť na opravu uliček během roku
5. V případě poruch na vodě, zajistit opravu přes firmu
      Pro: 100%     proti: 0%     zdržel se: 0%

Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel