ZO ČZS č.8 V zátiší Most


Oznámení
Výroční členská schůze.


Vážení zahrádkáři.

Dne 13.4.2019 se od 9:30hod. uskuteční Výroční členská schůze ZO ČZS č. 8. v kinosále Městské knihovny Most.

Program:
  1. Zahájení
  2. Volba pracovního předsednictva
  3. Schválení programu
  4. Volba nového výboru ZO a kontrolní revizní komise
  5. Hlavní zpráva o činnosti za rok 2018
  6. Hospodaření za rok 2018
      a) Funkcionářské odměny za rok 2018
      b) Funkcionářské odměny na rok 2019
      c) Dluhy na úhradách
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Plán činnosti na rok 2019
  9. Diskuze
10. Usnesení a závěr

Žádáme Vás, abyste se dostavili v co největším počtu. Bude se volit nový výbor ZO a kontrolní revizní komise.

Za výbor ZO, předseda Štafa Pavel