ZO ČZS č.8 V zátiší Most


Oznámení
Výroční členská schůze.


Dne 26. března 2017 se bude konat Výroční členská schůze od 9.00 hod v místnosti KSČ jako vloni i předloni. Je to bývalý klub důchodců, naproti Aquaparku.
Program:

  1. Zahájení
  2. Zvolení návrhové komise
  3. Kontrola usnesení z VČS 2016
  4. Zpráva za rok 2016
  5. Zpráva hospodaření 2016
  6. Zpráva revizní komise
  7. Poplatky v roce 2017
  8. Návrh činnosti na rok 2017
  9. Organizační
10. Diskuze
11. Usnesení a závěr


Během registrace členů na Výroční členské schůzi budou předány členské průkazky, členské známky a rukověti 2017. Doufáme, že se zúčastníte v co největším počtu.


Za výbor ZO, Pech Milan