ZO ČZS č.8 V zátiší Most


Informace k platbám


Platby proveďte do konce května 2016 a to složenkou nebo převodem na bankovní účet ZO.
278031186/0300  1040876319/0800, variabilní číslo uveďte číslo zahrádky.

Jinak se ve dnech 10. a 12.května 2016 možno zaplatit v hotovosti v moštárně od 10 hod do 17 hod.
Prosím z počátku noste částky přesně, děkuji.

Dále si zapojte vodoměry, které bude př. Mrviš plombovat.
Spuštění vody se provede 23.4.2016, je možno spustit vodu i dříve dle počasí.
Bude dána informace, kdy se přesně spustí.
Pro případ mrazíků si přikrejte vodoměry nějakým starým hadrem apod.


Předseda ZO ČZS č.8 Pech Milan