ZO ČZS č.8 V zátiší Most

Oznámení
Výroční členská schůze.


Dne 2. dubna 2016 se bude konat Výroční členská schůze od 8.00 hod v místnosti KSČ jako vloni i předloni. Bývalý klub důchodců. Naproti Aquaparku.
Program:

  1. Zahájení
  2. Zvolení návrhové komise
  3. Kontrola usnesení z VČS 2015
  4. Zpráva za rok 2015
  5. Zpráva hospodaření 2015
  6. Zpráva revizní komise
  7. Poplatky v roce 2016
  8. Návrh činnosti na rok 2016
  9. Diskuze
10. Usnesení a závěr


Během registrace členů na Výroční členské schůzi budou předány členské známky, rukověti a některým ještě Osadní řády. Doufáme, že se zúčastníte v co největším počtu.
Je změna místo uvedeného datumu 26.3.2016 z důvodu , že budou velikonoce.

V letošním roce máme 40. výročí založení naší základní organizace a zároveň i výstavba celé osady.
Tímto bych Vás chtěl požádat o co největší účast. Máte-li nějaký návrh jak to "oslavit" tak si ho připravte na schůzi.

  • Dále bych vyzvat majitele zahrádek 39,40,98,140,171,172 a 174, aby se ozvali ohledně přihlášek a ostatních záležitostí.
  • Za užitkovou vodu spotřebovanou v roce 2015 je cena 26,96 Kč za m2.
  • Zároveň bych chtěl vyjádření majitelů zahrádek 120,119,118,117 ohledně poškození potrubí od uličkového vodoměru a úniku vody.

    Za výbor ZO, Pech Milan